Wiórkowa Chata

Noclegi w Mielniku nad Bugiem

Kwatera agroturystyczna

tel. 508 322 850

Mielnik, pl. Kościuszki 8

Regulamin pobytu

Drodzy Goście! W związku z pandemią koronawirusa musieliśmy podjąć szczególne środki ostrożności, z myślą o Państwa i naszym zdrowiu. Od dnia 4.05.2020r. nastąpiła reorganizacja w systemie pobytu Państwa w Wiórkowej Chacie. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie naszych wytycznych, co zaowocuje na zdrowiu nas wszystkich.

 1. W obiekcie Wiórkowej Chaty i wokół niej obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczka lub chusta).
 2. Prosimy o regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie (płyn do dezynfekcji znajduje się w wejściu do domu).
 3. Prosimy o wietrzenie pomieszczeń poprzez otwieranie okien.
 4. Niestety nie można skorzystać z sauny i jacuzzi.


Zmiany te obowiązują do odwołania. Dziękuję za wyrozumiałość.

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku na terenie gospodarstwa i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczaniem.

 2. W godz. 22-7 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.

 3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować, przedstawiając dokument tożsamości.

 4. Na początku i na końcu okresu pobytu wspólnie zostanie dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu udostępnianych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Jeśli sprzęt lub pomieszczenia zostaną uszkodzone lub sprzęt zaginie – Goście są zobowiązani ponieść związane z tym koszty.

 5. Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono Gospodarze mają prawo do :

  1. Odmówienia przyjęcia dodatkowych osób

  2. Odstąpienia od umowy z winy turysty

 6. Goście nie mogą bez zgody Gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób, traktując ich jak swoich gości.

 7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu zadatku.

 8. Gospodarze wskazują Gościom miejsce parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

 9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście zakwaterowani w domu mają do dyspozycji klucz do zajmowanego pokoju, który mają obowiązek zwrócić przed wyjazdem. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za dorobienie klucza.

 10. Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, których koszty mają obowiązek pokryć. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

 11. Nie akceptujemy zwierząt.

 12. Wypożyczenie sprzętu należy ustalić z Gospodarzami. Goście zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym.

 13. Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na schodach w domu „Wiórkowa Chata”.

 14. W całym gospodarstwie obowiązuje ZAKAZ PALENIA TYTONIU, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca. Zakaz jest bezwzględnie przestrzegany w budynkach i w pobliżu budynków ze względu na niebezpieczeństwo zaprószenia ognia (drewno!).

 15. Palenie ogniska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.

 16. Dom jest terenem prywatnym Gospodarzy. Prosimy nie zakłócać ich spokoju.

 17. Goście będą starali się przestrzegać zaleceń ekoturystycznych.

 18. Prosimy zgłaszać się po pozostawione mienie (jak najszybciej). Nieodebrane w ciągu 3 miesięcy zostanie przekazane potrzebującym.

 

Zalecenia ekoturystyczne

 

Unikanie odpadów i ich segregacja

 1. Starajmy się unikać produkowania niepotrzebnych śmieci. Kupujmy towary minimalnie opakowane, nie używajmy jednorazowych wyrobów. Wybierajmy towary w opakowaniach dużych, zwrotnych lub recyklingowych.

 2. Segregujmy odpady: plastik, butelki, puszki aluminiowe i papier odkładamy do oznaczonych worków lub kosza. Odpadki biologiczne do wiadra na bioodpadki lub od razu na kompost.

 3. Śmieci nie wyrzucamy do ognia, ani nie wyrzucamy na podwórku (dotyczy także kapsli i niedopałków – dostępne są do tego popielniczki).

 4. Prosimy o nie wyrzucanie śmieci do sedesu – jedynie do kosza.

 5. Zużyte baterie, elektrośmieci, przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne prosimy przekazywać gospodarzom, aby trafiły w przeznaczone do tego miejsce.

 

Ochrona przed hałasem

 1. W domu obowiązuje strefa ciszy. W związku z tym bardzo prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej i nie trzaskanie drzwiami, nie tupanie po schodach mając na uwadze spokój współmieszkańców „Wiórkowej Chaty”.

 2. Rodziców prosimy o dopilnowanie w tym zakresie swoich dzieci.

 3. Ponieważ podłogi pomiędzy parterem a poddaszem są bardzo akustyczne, prosimy o nie tupanie na górze.

 

Wypoczynek na podwórku

Prosimy o:

 • nie płoszenie lub łapanie żadnych zwierzaków (płazów, owadów, ptaków, itp. Posiadamy domki dla owadów pożytecznych i chcemy, by miały u nas jak najlepsze warunki,

 • nie zrywanie ładnych roślin bez potrzeby. Nawet pokrzywa przy płocie jest cenną rośliną leczniczą, a niepozorny kwiatek może być pielęgnowaną przez nas rośliną,

 • nie wyrzucanie na ziemię żadnych śmieci, nawet tych najdrobniejszych, jak kapsle,

 • nie wyrzucanie na ziemię niedopałków papierosów –tylko do popielniczki,

 • nie palenie papierosów poza wyznaczonym miejscem.